PROGRAM

22.9. - 23.9.2023| Opatija, Hrvatska

PRVI DAN-RASPORED PROGRAMA

Petak, 22.9.2023.

 

09:00 – 10:00 
Registracija sudionika

 

10:00 – 10:30 
Otvaranje kongresa

 

10:30 – 10:50 
Što je dugi COVID i koji je osteopatski pristup ljudima koji imaju simptome dugog COVID-a?: prikaz slučaja

 

Velda Lulić Bacc. physioth, D.O.

Predavač

10:50 – 11:10 
Primjena osteopatskog tretmana kod pacijenata oboljelih od
COVID – 19 infekcije

 

Suzana Šereg, Bacc. Physioth, D.O., Željka Kralj, Mag. med. Techn, Univ. mag. admin. sanit., Blaženka Gorupić

Predavači

11:10 – 11:30 
Utjecaj osteopatskog tretmana na kvalitetu života
bolesnika s post akutnim COVID sindromom: randomizirano
placebom kontrolirano jednostruko slijepo kliničko ispitivanje

 

Jöry Pauwels Dr. Sc. Ost, MSc Ost, DO, PT

Predavač

11:30 – 12:00 
Pitanja i rasprava

 

 

12:00 – 13:30 
Pauza za ručak

 

 

13:30 – 14:15 
Plodnost osteopatskog koncepta

 

 

Bruno Ducoux, DO

Predavač

14:15 – 14:35
Terapijski pristup sindromu prekomjernog plakanja dojenčeta

 

 

Gordana Vešligaj Kos, Mr. Phisioth. D.O., SI pedagog

Predavač

14:35 – 14:55
Primjena osteopatskog i fizioterapijskog tretmana u poticanju
funkcionalnog korištenja vida kod dojenčadi s pozicijskom
plagiocefalijom.

 

 

Jelena Špionjak, Mag physioth, D.O.

Predavač

14:55 – 15:10
Pitanja i rasprava

 

 

15:10 – 15:25
Popodnevna pauza

 

 

RADIONICE

15:30 – 16:30
Metode procjene kod Sindroma
prekomjernog plakanja dojenčeta

 

 

Gordana Vešligaj Kos, Mr. Phisioth. D.O., SI pedagog

Predavač

16:30 – 18:05
Prilagodljivost osteopatskog koncepta
od biomehaničke, fascijalne,
biodinamičke do kozmičke osteopatije

 

 

Bruno Ducoux: D.O. MSc. Ph.D.

Predavač

20:00
Svečana večera

 

 

DRUGI DAN-RASPORED PROGRAMA

Subota,23.9.2023.

 

09:00 – 09:15
Uvodni govor

 

09:15 – 09:35
Procjena posture: od odokativne preko viska do računalnog stabilometrijskog uređaja

 

Jelica Vlaić Ivakić, Bacc. Physiot, D.O. i Mr. sc. Aleksandar Stošić, dr. med; spec. ortoped, KE-OMT, D.O.

Predavači

9:35 – 09:55
Disanje kao preduvjet kvalitetnog života kroz okular tai chi sustava vježbanja prema dr Paul Lam-u

 

Antun Andreić, Dipl.ing.strojarstva, Tai Chi instruktor

Predavač

09:55 – 10:15
Učestalost disfunkcije torakalne dijafragme u pacijenata s bolnim vratnim sindromom
Mirjana Dujmović, Bacc. physioth, D.O.

Predavač

10:15 – 10:45
Pitanja i rasprava

 

 

10:45 – 11:00
Jutarnja pauza

 

 

11:00 – 11:45
Klinički pristup psihosomatskoj osteopatiji

 

 

Torsten Liem D.O. and MSc.

Predavač

11:45 – 12:05
Istraživanje učinkovitosti primjene pacijentova glasa u vokalno rezonantnom obliku zajedno s osteopatskom tehnikom

 

 

Gordan Jambrek, Mr. filozofskih i religijskih znanosti, D.O.

Predavač

12:05 – 12:25
Pitanja i rasprava

 

 

12:30 – 14:00
Pauza za ručak

 

 

RADIONICE

14:00 – 15:30
Procjena posture: od odokativne preko viska do računalnog stabilometrijskog uređaja

 

 

Jelica Vlaić Ivakić, Bacc. Physiot, D.O. i Mr. sc. Aleksandar Stošić, dr. med; spec. ortoped, KE-OMT, D.O.

Predavač

15:45 – 17:15
Klinički pristup psihosomatskoj osteopatiji

 

 

 

Torsten Liem D.O. and MSc.

Predavač

17:30 – 18:00
Završna riječ i zatvaranje kongresa

 

 

ORGANIZATORI KONGRESA

 

Hrvatsko društvo osteopata (Croatian Association of Osteopaths) and Hrvatska akademija osteopatije (Croatian Academy of Osteopathy).

Kontakt: Gordana Vešligaj Kos +385 98 156665

email: [email protected]

Prijava sažetaka
Želite sudjelovati u kongresu