2. HRVATSKI KONGRES OSTEOPATA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

PRIJAVA SAŽETAKA

8 + 15 =

KAKO PISATI SAŽETAK, USMENE I POSTER PREZENTACIJE
  • Sažetke oralne prezentacije kao i postera pisati u računalnom programu Microsoft Word, na engleskom i hrvatskom jeziku te predati kao dva odvojena dokumenta odgovarajućeg web obrasca.

  • Naslov sažetaka treba pisati tiskanim slovima, font Times New Roman, veličina slova 12.

  • Ispod naslova navesti: imena i prezimena autora/koautora, bez titula; font Times New Roman, veličina fonta 12.

  • Tekst sažetaka pisati u fontu Times New Roman, veličina slova 12, do 500 riječi (ne uključujući naslov, imena autora/koautora te nazive i adrese institucija).

  • Tekst sažetaka treba sadržavati poglavlja: Uvod, Materijale (Ispitanike) i metode, Rezultate, Raspravu, Zaključak i Ključne riječi (najviše 5).

  • Numerički označena imena i prezimena autora i koautora sa titulama, nazive ustanova i adrese Hrvatska ustanova ko/autora s numeričkim povezivanjem ko/autora i institucija; email adresu prvog autora.

  • Poglavlja označiti Bold slovima, a tekst poglavlja nastaviti u redu naziva Poglavlja.

  • Reference

  • Sažeci pristigli nakon zadanog roka ili koji nisu napisani sukladno uputama neće se prihvaćati.

 

  SAŽETKE TREBA POSLATI DO 15. SVIBNJA 2023.

  OBAVIJEST O PRIHVAĆANJU BIT ĆE POSLANA DO 15. LIPNJA 2023.

Kontaktirajte nas!

Imate li dodatnih pitanja vezano za kongres slobodno nam se obratite putem ovog kontakt obrasca ili direktno na [email protected]

 

Partneri

Hvala našim partnerima koji su nam pomogli u realizaciji ovog događaja.

Želite postati sponzor?

Ako želite pomoći podržati 2. Hrvatski kongres osteopata s međunarodnim djelovanjem i pružiti potporu ovom važnom događaju, pozivamo vas da postanete naš sponzor ili donator.

Vaša potpora će nam omogućiti da nastavimo s pružanjem visokokvalitetnih predavanja, radionica i diskusija te unaprijedimo osteopatsku praksu u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Ako želite postati naš sponzor ili donator, molimo da preuzmete naš PDF s potrebnim informacijama putem ovog linka [sponzorstvo] gdje ćete pronaći sve potrebne detalje o mogućnostima suradnje ili nas kontaktirajte putem e-pošte kako bismo vas uputili u sve detalje i mogućnosti suradnje.

Hvala vam unaprijed na podršci!