2. HRVATSKI KONGRES OSTEOPATA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

22.9.-23.9.2023 | Opatija – HR

2 + 5 =

GDJE?

Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta,

Viktora Cara Emina 6,

Opatija, Hrvatska